Nowe technologie w prewencji i terapii chorób układu oddechowego 

dr hab. n. med. Mateusz Jankowski Układ oddechowy człowieka to sieć narządów i tkanek, których głównym celem jest wdychanie powietrza i prowadzenie go przez górne (jama nosowa oraz gardło) i dolne (krtań, tchawica, oskrzela) drogi oddechowe do płuc, gdzie następuje wymiana gazowa. Wymiana gazowa to proces, podczas którego z powietrza pobierany jest tlen, a z […]

Prewencja nowotworów złośliwych – od papierowego zaproszenia na badania przez poradnictwo telefoniczne, aż po uczenie maszynowe

dr hab. n. med. Paweł Koczkodaj Zgodnie z definicją przyjętą przez Parlament Europejski,  sztuczna inteligencja to zdolność maszyn do wykazywania ludzkich umiejętności, takich jak rozumowanie, uczenie się, planowanie i kreatywność. Czy zatem w świetle tej definicji można mówić o potrzebie wykorzystania sztucznej inteligencji w prewencji nowotworów złośliwych – a przede wszystkim – czy jej zastosowanie […]

Sztuczna Inteligencja w Ochronie Zdrowia: Perspektywy, Wykorzystanie i Wyzwania

dr Katarzyna Byszek, Zakład Innowacji w Ochronie Zdrowia, SGH Sztuczna inteligencja (AI) staje się nieodłącznym elementem wielu aspektów naszego życia, a jej rola w ochronie zdrowia nabiera szczególnie dynamicznego tempa rozwoju. Wykorzystanie AI w medycynie otwiera nowe możliwości diagnozowania, leczenia i monitorowania pacjentów, co z kolei wskazuje na potencjał w zakresie przyspieszenia i zwiększenia efektywności […]

Telemedycyna w XXI wieku

W XXI wieku medycyna przekształca się w niesamowity sposób, adaptując się do nowych wyzwań i korzystając z postępu technologicznego. Dzięki innowacjom, badaniom naukowym i coraz większej świadomości zdrowotnej społeczeństwa, opieka zdrowotna staje się coraz bardziej efektywna i dostępna dla wszystkich. Jednym z najbardziej znaczących trendów jest coraz częstsze wykorzystywanie medycyny personalizowanej. Dzięki postępowi w dziedzinie […]