przeczytaj ulotkę
filmy
artykuły
o kampanii
Co zakłada kampania Zdrowie w zasięgu?

Misją bloga nafalinauki.pl jest edukacja i walka z dezinformacją w zakresie rozwoju technologii komunikacyjnych i ich wpływu na nasze życie. Jednym z obszarów, gdzie teorie spiskowe pojawiają się często i są szczególnie niebezpieczne jest zdrowie. Ta zależność skłoniła nas do inauguracji pierwszej edycji kampanii społecznej Zdrowie w zasięgu, która koncentruje się na pozytywnym wpływie łączności i technologii na rozwój medycyny.

Cele kampanii

zwiększenie świadomości na temat tego, jak innowacje technologiczne transformują opiekę zdrowotną, diagnostykę i leczenie, czyniąc je bardziej dostępnymi, skutecznymi i personalizowanymi.

aktywne przeciwdziałanie rozpowszechnianiu fałszywych informacji i teorii spiskowych związanych ze zdrowiem, które mogą powstrzymywać ludzi przed korzystaniem z nowoczesnych osiągnięć medycznych i technologicznych.

wzmocnienie umiejętności krytycznej oceny dostępnych informacji na temat zdrowia i technologii, aby czytelnicy mogli skutecznie odróżniać fakty od mitów.

ukazanie realnych historii i studiów przypadków, które demonstrują, jak technologie komunikacyjne i cyfrowe przyczyniają się do postępu w medycynie i poprawy zdrowia ludzkiego.

zachęcanie do dialogu i współpracy między specjalistami zdrowia, technologami, pacjentami i szerszą publicznością w celu wspólnego badania i wykorzystywania potencjału technologii dla zdrowia.

Kampania „Zdrowie w Zasięgu” stawia sobie za zadanie nie tylko informowanie i edukowanie, ale również inspirowanie społeczności do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu przyszłości zdrowia w erze cyfrowej, poprzez świadome wykorzystanie i wspieranie nowoczesnych technologii komunikacyjnych i medycznych.

eksperci

Nasza kampania Zdrowie w Zasięgu z dumą prezentuje zespół ekspertów, którzy są sercem tej inicjatywy. Zróżnicowane doświadczenia i wiedza naszych specjalistów gwarantują, że informacje i zalecenia prezentowane w ramach kampanii są nie tylko aktualne, ale także naukowo uzasadnione i praktyczne. Nasz zespół tworzą:

Andrzej Krawczyk
Prezes PTZE
Justyna Mieszalska
prezes CM WUM
Jakub Rokicki
lekarz WUM
Dominik Baraniecki
referent ds. technologii CEZAMAT PW

Nasi eksperci łączą wiedzę teoretyczną z praktycznym doświadczeniem, co czyni ich nieocenionym źródłem informacji dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie technologii na zdrowie. Zapraszamy do zapoznania się z ich artykułami, wywiadami i analizami dostępnymi na naszej stronie.

patroni kampanii
piszą o nas