Sztuczna Inteligencja w Ochronie Zdrowia: Perspektywy, Wykorzystanie i Wyzwania

dr Katarzyna Byszek, Zakład Innowacji w Ochronie Zdrowia, SGH Sztuczna inteligencja (AI) staje się nieodłącznym elementem wielu aspektów naszego życia, a jej rola w ochronie zdrowia nabiera szczególnie dynamicznego tempa rozwoju. Wykorzystanie AI w medycynie otwiera nowe możliwości diagnozowania, leczenia i monitorowania pacjentów, co z kolei wskazuje na potencjał w zakresie przyspieszenia i zwiększenia efektywności […]

Telemedycyna w XXI wieku

W XXI wieku medycyna przekształca się w niesamowity sposób, adaptując się do nowych wyzwań i korzystając z postępu technologicznego. Dzięki innowacjom, badaniom naukowym i coraz większej świadomości zdrowotnej społeczeństwa, opieka zdrowotna staje się coraz bardziej efektywna i dostępna dla wszystkich. Jednym z najbardziej znaczących trendów jest coraz częstsze wykorzystywanie medycyny personalizowanej. Dzięki postępowi w dziedzinie […]